Over MPowering People


Organisatie

De stichting MPowering People is een onafhankelijke humanitaire organisatie, opgericht in oktober 2003.

Zo is het begonnen

Oprichtster Dorien van Schie uit Haarlem was in dat jaar op reis in Nicaragua. Ze werd er diep geraakt door de uitzichtloosheid van de armoede in de straten van León. Daarom besloot ze een structurele manier te vinden om de allerarmste kinderen te helpen.

Duurzame oplossing

Zo ontstond MPowering People. Wij werken aan een duurzame oplossing voor de uitzichtloze armoede waarin het merendeel van de Nicaraguaanse bevolking leeft. Daartoe willen we kinderen, ouders en hun gemeenschap stap voor stap ‘empoweren’. Dat wil zeggen: ze in staat te stellen, ofwel de kracht geven, de touwtjes van hun leven zelf in handen te nemen.

Onze kracht

Het lokale team bestaat volledig uit Nicaraguanen. Samen met hen komen onze projecten, ons programma, onze visie en missie tot stand. Hun kracht is het verbinden van mensen. Mede daardoor en doordat wij ons naast onderwijs ook focussen op sociale participatie, hebben wij een heel goede verstandhouding opgebouwd met betrokken instellingen en kunnen wij rekenen op steun uit de gemeenschap.

Team en bestuur

De stichting heeft een Nederlands bestuur dat volledig bestaat uit vrijwillige professionals. Samen met het bestuur zet een groep vrijwilligers zich in voor fondsenwerving, voorlichting en scholencampagnes.

In Nicaragua werkt een team van betaalde lokale professionals aan de uitvoering van het educatieve programma


 
   
Geef de kinderen van Nicaragua een toekomst! 

 
 
Giro 9682855
MPowering People, Haarlem